Korpa 0 rsd

0

Prodaja LR rojeva i matica

Vladimira Rolovića 91, 11132 Beograd

063 332 519 011 2500 132

Prodaja pčelinjih zajednica na deset ramova pre bagremove paše (6 kompletnih ramova legla + 4 rama hrane)

 

Radi se o izimljenim prošlogodišnjim društvima sa maticama iz avgusta prošle godine. Prodaja se orijentaciono obavlja do 20. aprila zavisno od vremenskih prilika. Radi se o društvima koja su se samostalno razvila na 6 kompletnih ramova legla (minimum 80% površine) i kao takva mogu da iskoriste bagremovu pašu. Sve matice u ovim društvima su odabrane masovnom selekcijom na našem pčelinjaku koji broji preko 1000 zajednica.

Cena: 100€ po društvu

 

Prodaja rojeva posle bagremove paše sa mladim ovogodišnjim maticama (rojevi su na 5 ramova od čega su 3 rama leglo, a 2 rama su hrana)

 

Radi se o rojevima koji su spremni za prodaju od 20. maja. Sva tri rama legla su zaneta od strane mlade, novopronele matice, čime se i testira njen kvalitet. Rojevi se transportuju u specijalnim kartonskim kutijama za jednokratnu upotrebu sa ventilacijm.

Cena: 40€ po roju

 

Prodaja ramova sa leglom

 

Radi se o ramovima sa zatvorenim zrelim leglom (minimum 80% površine) i pripadajućim pčelama. Ovi ramovi sa leglom prvenstveno služe za pojačavanje proizvodnih društava za bagremovu i suncokretovu pašu ili, pak, za osnivanje novih zajednica. Ramovi se transportuju poput rojeva, u kartonskim kutijama sa ventilacijom.

Cena: 14 €/ramu pre bagremove paše, 10 €/ramu posle bagremove paše

 

Prodaja ovogodišnjih matica

 

Radi se o maticama proizvedenim u našim oplodnim stanicama koje su nosile u troramnom nukleusu na osnovu čega se mogao posmatrati kvalitet svake jedinke. Svaka matica je pre prodaje nosila minimum 3 nedelje, usled čega su pri dodavanju mirnije. Matice su birane od odabranih rodonačelnica koje su se istakle u proizvodnim i higijenskim sposobnostima, kao i pokazale određenu otpornost prema bolestima. Važno je napomenuti da se selekcija vrši između 1000 pčelinjih društava na kojima se prate razni parametri poput godišnjeg unosa meda, polena, prinosa mleča, smanjene sklonosti ka rojenju, zaraženosti sporama nozeme, higijenskog ponašanja i inficiranosti ektoparazitima (V.destructor). Matice se isporučuju u transportnim kavezima, sa pčelama pratiljama i odgovarajućom količinom hrane. Isporuka se vrši obično od 1. maja.

Cena: 10€/kom

 

Prodaja matica starih do godinu dana

 

S obzirom da se, na našem pčelinjaku, vrši kompletna zamena matica svake godine, imamo u ponudi matice starosti do godinu dana koje mogu veoma uspešno nositi narednih godinu do dve. Isporuka se vrši od 1. jula.

Cena: 4€/kom

 

Prodaja zrelih matičnjaka

 

Radi se o matičnjacima koji su proizvedeni u odgajivačkim društvima. Naime, kako se i sami bavimo proizvodnjom mleča, bili smo u mogućnosti da selekcionišemo linije koje su pokazale sklonosti ka većim prinosima mleča i odlučili da te linije koristimo u procesu negovanja samih matičnjaka. Larve se presađuju od odabranih linija kod kojih su se pratile iste karakteristike kao i kod proizvodnje matica. Transport se vrši odgovarajućim inkubatorom ili u pčelinjim zajednicama. Isporuka se vrši od 15. aprila.

Cena: 2€/matičnjaku